اصفهان، بهارستان، خیابان شمشاد، مجتمع هزاره، شماره E403
info@behboudsys.ir
تلفن: 36825742-031
موبایل: 09130360037

جدا سازی آب از روغن

سیستمهای فیلتراسیون و تخلیص روغن در شرایط خلا، شامل چند مرحله فیلتراسیون جهت حذف ذرات جامد و  فرایند تقطیر در خلا جهت جداسازی آب ، هوا و گازها از سیالات هیدرولیک ، روغنهای روانکار و سیالات عایق الکتریکی و روغنهای ترانسفورمر می باشند.

مزیت بارز این سیستم ها، توانایی عالی در جداسازی آب از روغن می باشد. آب که از طریق جذب رطوبت هوا و یا نشتی از مبدلهای حرارتی به داخل روغن درسیستمهای هیدرولیک و روانکاری نفوذ می کند، به دو گروه آب آزاد و آب محلول تقسیم بندی می شود.

روغن تا رسیدن به نقطه اشباع (به عنوان مثال  200 ppm برای روغن هیدرولیک) ، آب را جذب نموده و تا این نقطه، محلول در روغن و جزیی از ساختار آن محسوب می گردد. نوسانات فشار و دما باعث جذب رطوبت بیشتر شده و تجاوز مقدار آب موجود در روغن از مقدار اشباع، سبب خروج آب از ساختار روغن و تشکیل آب امولسیون می گردد. قطرات بسیار ریز آب آزاد (کمتر از 0.1 micron) باعث آسیب و سایش سیستم می گردد. لذا آلودگی آب در سیستم می بایست کنترل گردد.

نقطه اشباع روغن از رطوبت، تابع  نوع روغن ( مولکولهای قطبی و سورفاکتانتها ) ،درجه حرارت و فشار می باشد. در نمودار، وابستگی حد اشباع بعضی روغنهای صنعتی به درجه حرارت قابل بررسی است.

  • تضعیف خواص روانکاری، اکسیداسیون و کاهش عمر روغن
  • زنگ زدگی کف مخازن و لوله ها
  • سایش و خوردگی و از کارافتادگی قطعات و سیستم
  • تخریب مواد افزودنی
  • افزایش هزینه تعمیرات، تعویض قطعات و خرید روغن، توقف تولید ناشی از تعمیرات و تعویض روغن

روش فرآیند

بعد از روشن شدن سیستم، روغن آلوده به واسطه خلأ ایجاد شده توسط پمپ خلأ، از پیش فیلتر (حذف ذرات بزرگتر از 25میکرون) و هیتر (افزایش درجه حرارت تا مقدار معین) عبور می کند. پس از آن به برج خلأ پرشده از پکینگهای سرامیکی و به صورت بارشی (جهت ایجاد فیلم نازک روغن و افزایش سطح تماس دو فاز) وارد می شود.

در برج خلأ، جریان به دو فاز تقسیم می شود. آب و مواد فرار به حالت بخار درآمده و فاز گاز را تشکیل می دهند. روغن نیز فاز مایع را تشکیل می دهد.

ورود روغن به برج خلأ توسط شیر برقی که به وسیله سنسور سطح کنترل می شود، صورت می گیرد. روغن پس از عبور از برج خلأ،توسط پمپ هیدرولیک وارد فیلتر دوم (حذف ذرات بزرگتر از 10 میکرون) شده و پس از آن وارد فاین فیلتر (حذف ذرات بزرگ تر از 5 میکرون) شده و خارج می گردد. بخارات بالای برج، توسط هوای عبوری از شیر تنظیم خلأ، از داخل کندانسور هوا خنک (تحت خلأ) عبور کرده و در محفظه جمع آوری آب، ذخیره شده و قابل تخلیه می گردد.

بخارات باقی مانده وارد پمپ خلأ شده و در آنجا پس از اختلاط با آب در گردش پمپ ( تحت فشار اتمسفریک) خارج میشود

جداسازی آب از روغن

نمایش درصد آب در روغن

درصد آب در روغن

برای مشاهده مقاله تصفیه روغن های صنعتی اینجا کلیک کنید.